La CCIOc


ESCORTES

ES01

Bergantí Nª Sª del Vinyet (1714)

Propietari: CCIOc
Capità: Josep Torrents "el pobre" †
Qualitat: 3
Combat: 3
Historial: #Curaçao 30/07/1714, #Illa Concepció 14/09/1714 (ensorrat)

ES02

Goleta El Pobre (1714)

Propietari: CCIOc
Capità: Antoni Ginard (*)
Qualitat: 2
Combat: 3
Historial: #Illa Orchila 16/11/1715, #Bahames 11/01/1716MERCANTS

FI01

Filibot Perla de Gibraltar (1714)

Propietari: CCIOc
Capità: Domenico Squiano (*)
Qualitat: 3
Combat: 2
Historial: #Curaçao 30/07/1714, #Illa Concepció 14/09/1714, #Illa Orchila 16/11/1715, #Bahames 11/01/1716

FI02

Filibot Finismundi (1714)

Propietari: CCIOc
Capità: Francesc Orissó de Blanes (*)
Qualitat: 3
Combat: 2
Historial: #Curaçao 30/07/1714, #Illa Concepció 14/09/1714, #Illa Orchila 16/11/1715, #Bahames 11/01/1716

FI03

Filibot Cap de Salou (1715)

Propietari: CCIOc
Capità: Josep Cabot (*)
Qualitat: 3
Combat: 2
Historial: #Illa Orchila 16/11/1715, #Bahames 11/01/1716