dissabte, 6 de juny del 2020

La flota veneciana

Corfú, 15 de Febrer del 1715

Novament, aquest missatge té per principals destinataris els jugadors, però qualsevol lector pot aprofitar l'avinentesa i donar la seva opinió.

Suposem ara que esteu en la pell de l'almirall de la flota veneciana, un personatge força curiós anomenat Andrea Pisani. En pura teoria, Pisani era només vicealmirall i tenia jurisdicció exclusivament a les Illes Jòniques, amb un altre almirall per damunt anomenat Andrea Comaro; però com que Pisani va despuntar ben aviat i fou ascendit a almirall durant el mateix 1715, prescindirem de l'altre.

Teniu la flota principal veneciana ancorada a Corfú; com podeu veure pel gràfic de dalt, consta de 4 navilis de 60 o més canons, 2 galiasses, 2 fragates, 14 galeres i 1 galiota. Entre totes carreguen al voltant de 2.500 infants de marina (entre els millors de la Mediterrània).

A més a més, distribuïts arreu de les possessions venecianes a la zona, hi ha 8 galiotes i 5 xabecs, destinats normalment a tasques de patrulla duanera i lluita contra el contraban - però que l'almirall podria mobilitzar si volgués.

Voleu redistribuir aquesta força? Hi voleu assignar tasques específiques, tenint en compte que ja som a 15 de Febrer i la declaració de guerra otomana va ser al Desembre?

Tingueu en compte que aquesta força inicial no podrà rebre reforços en tot l'any 1715.